2ο Επιστημονικό Συνέδριο ”Άσκηση & Υγεία”

Το 2ο Επιστημονικό Συνέδριο “Άσκηση & Υγεία” θα πραγματοποιηθεί 19 – 21 Απριλίου 2013 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου (www.tefaacongress.gr).