2η Ημερίδα Εσωτερικής Παθολογίας – 18 Οκτωβρίου 2014

2η  ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
18 Οκτωβρίου 2014
Αμφιθέατρο, Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΠΘ 

«Η ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΕΣΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ»

Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας

Υπό τη Χορηγεία της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ
Υπό την αιγίδα του ΑΠΘ

 

Πρόγραμμα – 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Σ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ