Σκοπός εταιρείας

Η Ελληνική Εταιρία Εργοσπιρομετρίας και Αποκατάστασης, αποτελεί μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση στην οποία συμμετέχουν  ιατροί, επιστήμονες υγείας καθώς και  επιστήμονες άλλων κλάδων με ειδικό ενδιαφέρον στην Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κοπώσεως και καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση .

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:

  • Η προαγωγή της ιατρικής επιστήμης και έρευνας, καθώς και των υπολοίπων επιστημών υγείας.
  • Η προαγωγή της έρευνας και της κλινικής  εφαρμογής μεθόδων που απαιτούν την συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων των επιστημόνων υγείας με έμφαση στην καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση, στην βελτίωση της φυσικής κατάστασης ασθενών προεγχειρητικά, μετεγχειρητικά και βαρέως πασχόντων καθώς και στην εντατική θεραπεία.
  • Η σύσφιγξη των σχέσεων και της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της.
  • Η ενημέρωση των ιατρών και επιστημόνων υγείας καθώς και επιστημόνων άλλων κλάδων για τα πρόσφατα κλινικά και ερευνητικά επιτεύγματα, καθώς και για θέματα ιατροκοινωνικού χαρακτήρα.
  • Η έκδοση περιοδικού (ή η συνεργασία με περιοδικό για την ίδρυση σχετικών στηλών) στο οποίο θα δημοσιεύονται επιστημονικές εργασίες, ειδήσεις και θέματα που αφορούν το αντικείμενο της Καρδιοαναπνευστικής Δοκιμασίας Κοπώσεως και της Kαρδιοαναπνευστικής Aποκατάστασης.
  • Η οργάνωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης.
  • Η οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων ή άλλων εκδηλώσεων για ιατρικά επιστημονικά θέματα, για την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση και για άλλα ζητήματα που αφορούν την Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κοπώσεως και την καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση.
  • Η συμμετοχή, σε συνεργασία με άλλους φορείς, των μελών της Εταιρείας σε ερευνητικές μελέτες.
  • Η Εταιρεία μπορεί να εκφράζει, δια του Δ.Σ., την άποψή της σε θέματα που αφορούν την ιατρική επιστήμη, έρευνα, εκπαίδευση, δεοντολογία και συναφή ζητήματα.

 

Γίνε μέλος!

Ακολούθησε τον παρακάτω σύνδεσμο και συμπλήρωσε τη φόρμα εγγραφής για να γίνεις μέλος της ΕΛΕΡΓΑ